Cerita Ngapak Ilham Cah Mlegedes

baca cerpen ngapak

Nang desa sing arane desa Sutamundur ana keluarga sing bisa dibilang keluarga kurang mampu, nang keluarga kue mung ana janda sing wis rada tua karo anak siji-sijine mung, anake lanang arane Ilham bocahe mlegedese nemen kerjaane mung gawe repot mamane tok.

Kaya biasane Ilham esuk-esuk wis tangi, kwe ge gara-gara di gugah ding mamane, padahal Ilham lagi ngimpi enak, lagi ngimpi mangan bareng karo Afiqah JKT48, ngobrol bareng, jalan-jalan bareng, pokoke lagi ngimpi bareng karo idolane Ilham yaiku Afiqah JKT48. Lagi enak-enake Ilham ngimpi bareng karo Afiqah JKT48 eh malah digugah ding mamane.

"Ham, ham, tangi ham wis awan. Kowen ra pan mangkat sekolah apa?, dih kiye bocah digugah ka ra tangi-tangi, apa perlu dibanjur yah ndah gelem tangi"

Ilham sing ngrasa awake di goyang-goyang kaya kenang gempa 6 sr trus krungu pan dibanjur banyu akhire gelem ora gelem tangi.

"Ganggu bae sih ma, lagi enak-enak ngimpi bareng Afiqah JKT48 ka di gugah"

"Dih kiye bocah siji angel temen, di kongkon tangi trus mangkat sekolah ka angele por"

"Iya-iya geh Ilham tak tangi trus pan adus terus mangkat sekolah endah dadi wong sing sukses, tapi ngelih ma, pengin mangan, hehehe..."

"Kaeh mana mangan disit mamane wis masakna jengkol go sarapane koen"

"Mamane ngartian yakin, ngarti panganan senengane aku. Hehehehehehe..."

"Aja cengengesan kwen ham, mana gagiyan mangan terus adus aja kelalen ko mangkat sekolah, mamake pan nyapu disit"

Sawise nggugah Ilham mamane Ilham metu maring jaba, pan nyapu latare umah sing akeh godong garinge, ya maklum bae lagi bengi ana angin gede nemen, arane ge lagi musim ketiga. Laka udan tapi akeh angin gede-gede pada liwat, nang arepe umahe Ilham akeh wit-witan sing godong-godonge wis pada garing dadine ari ana angin liwat ya godonge pada tiba maring latare umahe Ilham.

 “ Ya, Allah Kaya kie nemen nasibe enyong. Ditinggal bojo awit bocah esih cilik, ngopeni bocah sing cilik mula sampe gede malahan bocae males nemen kaya kae. Tangi esuk, Ari ora di gugah ya sampe awan mbe tangi, mangan pengine dinyandingna, sekolah ya sungkan. Ya Allah, nasibe q pime yah. “

Lagi nyapu latar sing kotore ora umum kaya kandang sapi, kancane Ilham sing arane Cahyo teka pan nyamper Ilham mangkat sekolah.

“ Bu, Ilhame endi? daning sing nyapu ibune ilhame ora ngrewangi ?” karo jaluk sapune pan ngrewangi nyapu.

“Eh kowen yo takira sapa  Ilhame lagi sarapan, engko geh metu. Wis ora usah ibu bae sing nyapu. Kowen wes gagah, rapi, wangi nemen kaya kuwe masa pan nyapu, engko gagahe ilang. Kaeh mana jagong bae kae nang korsi.

“ iya bu .“

Rada suwe Cahyo ngenteni Ilham tapi kayong ra metu-metu, mamane Ilham sing weruh Ilham ra metu-metu akhire juwet.

"Ham…. Ham…. Kowen lagi apa sih? Mangan ka suwe nemen, kie cahyo bocah gagah wes ngenteni sing mau nenem. Bocah ka ora metu – metu pan mangkat sekolah jam pira donge?”

Ilham sing krungu mamane gwawakan sing jaba akhire metu, Ilham metu karo tampang sing jare dewek wong lanang paling gagah sadesa Sutamundur.

“ Ya ma, kas mangan ya dandan disit ow, endah aja kalah gagahe karo cahyo .“ karo cengengesan ngusap-ngusap rambut.

“ Lah kayong pan mendi gagah – gagah keding, wong pan sekolah ya niate luruh ilmu. Gagah kaya pan nang jogja mall bae. Yuh gagian mangkat wes awan, kowen mesti PR e durung oya?” Karo narik klambine ilham kongkon gagian mangkat.

Ilham karo cahyo pamitan, ora ketinggalan salim karo tangane mamane Ilham.

“ Mah  anak gagahe pan mangkat sekolah disit, aja kangen yah. Engko awan geh balik ka.”Karo cengengesan

“ ya ati ati tong, sekolah sing bener, kaya cahyo geh pinter.”

“ bu, Cahyo mangkat disit, jaluk pandongane ya bu, endah Cahyo karo Ilham dadi bocah sing pinter”

Ilham karo cahyo mangkat sekolah nglewati dalan desa sing di apit sawah sing warnane ijo-ijo soale lagi musim tandur, lagi enak-enake mlaku karo menikmati angin sing rasane semripit nang kulit, Ilham weruh kertas sing warnane abang-abang nggletak nang tengah dalan.

” Yo, kuwe kertas warna abang – abang apa yah, daning wong miki pada liwat langka sing weruh sih”

Ilham sing kayong penasaran langsung marani kertas sing abang-abang kuwe, sawise Ilham marani Ilham langsung ngrasa seneng, terus joged-joged dewekan kaya wong edan.

"Kowen lagi apa ham? Bisane joged-joged ora nggenah kaya wong edan sing nang pasar"

"Yo yo yo, duuuuuiiiiiit yooooo... aku nemu duit abangan sing gambare pa Sukarno lagi nyengir, bakalan bisa jajan enak keh dina kiye"

”Apa sich Ham, jajan enak jajan enak, kuwe duite uwong ham dudu duite kowen, tonggoni sadelat maning ham bokatan sing duwe marani. Duit samono gedene mesti sing duwe kelangan, bokatan pan kanggo perlu, bayar anake sekolah, mbuh kanggo belanja melas nemen sing duwe.”

”Dih . . . . daning kaya kuwe? Wong wes tak temukna ya berarti dekete enyong ow yo  pime sich? Tuli geh wes awan engko kawanan mangkat sekolahe.”

Karo nglarak-nglarak klambine Cahyo, Ilham gagiyan mlaku maring sekolahan, anjog sekolah jebule wis pan mlebu, untunge Ilham karo Cahyo ora kawanan. Nang sekolahan ari ana pelajaran Ilham mung cengar cengir dewekan tok, wayahe istirahat ya Ilham masih cengar cengir dewekan, soale jare pan jajan nang kantin ora level soale kas nemu duit satus ewu. Cahyo sing weruh kelakuane Ilham mung geleng-geleng endase tok.

Bel balik sing wis di enten-enteni Ilham sing mau nemen akhire moni, wayae ilham karo cahyo pada balik sekolah, nang dalan balik Ilham mbahas duit sing mau esuk ditemukna.

“ Yo, pan jaluk bagian ora lumayan geh kowen tak traktir es karo cilok bae yah? Entenge aja luwih sing 5 ewu, Soale duit kie pan kanggo perlu pan ngejak Rahayu adik kelas sing paling ayu dewek.”

“ Ya ALLAH…. Aja dienggo Ham, melas bokatan sing duwe goleti mending balik maning nang tempat mau duite tiba. Mesti sing duwe duit bolak balik bae goleti, melas geh duite kanggo pasti.”

“ Genah nyong wes janjian karo Rahayu pan ntraktir bakso karo tuku klambi, lamona duit kie tak belekna sing duwe ya bakale aku di putus ow nang Rahayu, Pime kowen donge yo?”

"Emange kowen wis jadian karo Rahayu?, Rahayu kuwe bocahe ayu, lah kowen rai kaya keleke spongebob masa Rahayu gelem karo kowen? Ngimpi kowen ham"

"Hehehehehehe... kowen ta yo, kanca lagi usaha donge didukung kiye ta malah ditibakna"

Ilham karo Cahyo akhire anjog nang umahe Ilham, lagi celingak celinguk goleti ayam jagone sing arane maeikel sing biasane lagi kukuluruk nang pinggir umah karo goleti ayam perawane tanggane, dilalahe Ilham malah weruh mamane lagi nangis.

"Ma, ana apa? Daning nangis? Mamane kas diputusna ding pacare?”

"Mblegedes kowen ta ham, mamane kowen lagi nangis malah digasaki, bu bisane nangis? Cerita karo aku karo Ilham bu"

“ Duite ibu ilang lagi esuk, lagi digawa pan go tuku sega kanggo sarapan, padahal duit kuwe pan kanggo bayarane sekolahe kowen ham tapi malah ilang, ibu keder tibane nang endi, wis tak goleti muter-muter tetep ra ketemu padahal kuwe duit mung-munge"

“ Weh ya, Untung bae kowen durung nganngo duwite ham, coba lamon dinggo kowen mesti wulan kiye ra bakalan bisa bayar sekolah"

“ Duh, mati kie ta, lamon duite dibalekna nyong bakalan di putus karo Rahayu. Ora tak balekna melas mamane, duit mung – munge kanggo bayaran sekolahe nyong maning.”

Ilham sing lagi keder karo kukur rambut sing ora gatel ngelirik nang Cahyo.

“ Wes balekna bae kakean mikir kaya wong pinter kowen ham, pokoke saiki balekna disit, kowen ora melas kae weruh mamane kowen lagi kederen go bayar sekolahe kowen ham?”

“ Ya wes lah, Pime maning . . . . . Putus ya putus wong gagah ta ora keder yah, Kie duite sing nekena nang mamane nyong kowen bae ya yo“

"Bu, mau esuk  nyong karo Ilham  nemu duit 100 ewu, nyong ora ngerti kie duite sapa, waktune wes awan dadine nyong karo Ilham  mangkat sekolah disit, bokatan kawana. Rencana ne sore kie  pan goleti kie duite sapa, Ya Ham? Eh jebule malah duite mamane Ilham.”

“ Ya, ALLAH . . . . . Syukur Alhamdullah. Suwun nemen ya cah gagah. Untung ditemuk na wong apik kaya kowen lamona ditemukna nang bocah sing kaya Ilham, Ya duite mesti ora bakal balik. Suwun Ya cah Gagah.” Karo ngelus – ngelus endase cahyo.

"Wes ow bu aja nangis bae, duite wes ketemu saiki manjing, anak gagahe wes ngelih geh pengin mangan, sing nemuna geh bareng – bareng , sing di alem ka mung Cahyo tok.”

"Ya bu, Cahyo tak balik disit, ham balik yah….. Wassalamu’alakum.”

“ Wa’alaikumsallam.”

~TAMAT~

Posting Komentar

2 Komentar